Convocatoria de Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia para  proxectos de Mellora Enerxética dirixido a autónomos e pemes con actividade de comercio, hostalería, artístico-recreativas e outros servizos

Programa Bono enerxía Peme 2022

Operación cofinanciada pola Xunta de Galicia

Conseguir unha economía mais limpa e sostible